Publicador de continguts

Mobilitat.202 - Renovació distintiu resident ORA

Descripció

Període: Renovació dels distintius de resident ORA anuals prespecte de les persones que tenien un distintiu de resident d'ORA vigent l'any anterior per tots els sectors.

Termini de renovació: de 1 de desembre al 31 de gener de cada any.

Documentació a aportar

  • Si l'avís de renovació que reben al domicili no informa de cap incidència i la renovació és de tipus presencial, no serà necessari presentar cap documentació addicional; només s'ha de fer el pagament de la renovació. En el cas que no l’hagueu rebut o l’hagueu extraviat demanau una còpia a l’adreça renovaciora@palma.cat i vos enviaran un document de pagament (una referència C60 perquè pugueu efectuar el pagament de la taxa telemàticament). Posteriorment, us enviarem el distintiu al vostre domicili en 30 dies hàbils (dies inhàbils: dissabtes, diumenges i festius).

 

  • En cas que l'avís informi d'una incidència s'ha d'aportar la documentació actualitzada respecte de la incidència detectada. Així, les incidències detectades i la documentació que s'ha de presentar són les següents:
    • DNI, passaport o permís de residencia caducat. S'ha d'aportar el DNI, el passaport o el permís de residència renovat.
    • Carnet de conduir caducat. S'ha d'aportar el carnet de conduir renovat.
    • El domicili a què està assignat el vehicle no coincideix amb el domicili actual d'empadronament. S'ha d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit o telefonar al 060 per modificar el domicili fiscal del vehicle i domicili del vehicle i adjudicar-li el domicili actual d'empadronament del seu titular.
    • Si teniu pendent obligacions tributàries que es  trobin en procés d’execució amb l’Ajuntament de Palma (ATIB), cal acudir a l’ATIB per anul·lar aquestes obligacions pendents.

Una vegada hagueu solucionat la incidència a baix indicada cal que envieu un correu electrònic a incidenciesora@palma.cat  amb el justificant dels canvis o renovacions efectuats i se us  enviarà per correu electrònic un document de pagament (una referència C60 perquè pugueu efectuar el pagament de la taxa telemàticament). Posteriorment, us enviarem el distintiu al vostre domicili en 30 dies hàbils (dies inhàbils: dissabtes, diumenges i festius).

On sol·licitar-lo?

Renovació sense incidències o automàtica:
•    Per internet, a través del web de l’Ajuntament (https://pagaments.palma.cat)
•    A qualsevol d’aquestes entitats bancàries: BANCA MARCH, BBVA, BANCO SANTANDER, CAIXABANK,  CAIXA COLONYA o les seves seus electròniques.
•    Als caixers automàtics dotats amb lector de codi de barres de CAIXABANK i BBVA.

•   Oficina de l'SMAP, (carrer Sant Joan de la Salle 6) de dilluns a divendres de 09:00 a 19:30 h i dissabtes de 09:00 a 14:00 h, sense cita prèvia. Només en el període de renovació (del 1 de desembre al 31 de gener de cada any)
•   Negociat d'ORA-ACIRE de dilluns a divendres, de 8.30 a 13:30 h (amb període de renovació només amb incidéncies) (edifici  de la Policia Local, avda. Sant Ferran) sol·licitant CITA PREVIA:  www.palma.cat o www.mobipalma.mobi o 971 225 571.

Preu i forma de pagament

24 €, que s’han d’abonar amb tarjeta financera o document de pagament bancari de l’Ajuntament de Palma, si la renovació és de tipus presencial NO efectiu.
•    Per internet, a través del web de l’ajuntament (https://pagaments.palma.cat)
•    A qualssevol d’aquestes entitats bancàries: BANCA MARCH, BBVA, BANCO SANTANDER, CAIXABANK,  CAIXA COLONYA o les seves seus electròniques.
•    Als caixers automàtics dotats amb lector de codi de barres de CAIXABANK i BBVA.

Normativa

- Ordenança municipal de circulació, art. 58 a 68 (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001).
Modificació dels articles del 56 al 68 (BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023).
- Ordenança fiscal de l’any en curs.

Requisits

Persones que continuen complint els requisits per a obtenir el distintiu de resident ORA i que ja el tenien l'any anterior

Observacions

- En un termini màxim de 30 dies hàbils després del pagament en entitats bancàries, seus electròniques o Internet, es rep el distintiu al domicili d'empadronament per correu ordinari. Transcorregut aquest termini de 30 dies hàbils heu d’enviar un correu electrònic a renovacioora@palma.cat. En aquest cas, es gestionarà un duplicat. O podeu acudir a l’oficina de l'SMAP, (carrer Sant Joan de la Salle 6) de dilluns a divendres de 09:00 a 19:30 h i dissabtes de 09:00 a 14:00 h, sense cita prèvia per sol·licitar duplicat.
- La taxa d'ORA té caràcter voluntari i pagar-la implica que se sol·licita la renovació el dia en què se'n fa el pagament.
- El distintiu de l'any en curs és vàlid fins el 31 de gener de l’any següent, si s'escau, el 16è dia hàbil a partir que es pagui.
- A partir de l’1 de febrer del nou any la renovació només es pot fer al Negociat ORA-ACIRE de dilluns a divendres, de 8.30 a 13:30 h (amb període de renovació només amb incidéncies) (edifici  de la Policia Local, avda. Sant Ferran) sol·licitant CITA PREVIA:  www.palma.cat o www.mobipalma.mobi o 971 225 571.

•    Més información: A/e: oraacire@palma.es

Més informació

NEGOCIAT ORA-ACIRE Av. de San Ferran (ed. de la Policia Local; dins l’ OAC)
oraacire@palma.cat tel. 971225522
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h amb cita prèvia
Cita previa: www.palma.cat o www.mobipalma.mobi o 971 225 571

Data darrera modificació: 20 de novembre de 2023