Publicador de continguts

Mobilitat.502 - Sol·licitud de senyalització vial o canvi circulatori a instància de part

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • documentació aclaridora de la sol·licitud (segons el cas)

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Ordenança municipal de circulació

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.
A/e: mobilitat@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.
A/e: mobilitat@palma.cat

Observacions

Pot sol·licitar-se la instal·lació de senyals vials (nous, substitucions...) o canvis circulatoris (canvis de sentit de carrers...).
La sol·licitud s'estudia per a comprovar-ne la utilitat o necessitat.
Si es resol en sentit positiu, s'instal·la el senyal o es fa el canvi circulatori.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024