Publicador de continguts

Mobilitat.301 - Extinció de llicència de galera per renúncia del titular

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud en què es planteja la renúncia a la llicència de galera

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor (galeres)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Te. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de la llicència o hereu d'aquest

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Te. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024