Publicador de continguts

Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud correctament emplenada
  • còpia del permís de circulació del vehicle
  • acreditació del pagament de la taxa de tramitació administrativa
  • document original d'acreditació de la llicència
  • una fotografia de carnet

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa per substitució de vehicles, concepte 311-00, fixada a l'Ordenança municipal fiscal de l'any en curs

Normativa

  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de llicència de taxi.

Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

E-mail: transports@palma.es 

Observacions

L'efecte del silenci administratiu és positiu si el vehicle ha passat la revisió tècnica.

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024