Publicador de continguts

Mercats.01 - Canvi de metres ocupats a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxes associades:

  • taxa per la prestació de serveis en mercats públics municipals, concepte 316-05

Quantia de la taxa associada:

  • L'interessat ha d'abonar la taxa corresponent a l'increment de metres ocupats.

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de Palma, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titular de l'autorització per a la venda

Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

La parada al costat de la meva està vacant, puc ocupar-la de forma esporàdica? Sí, encara que això no proporciona nous drets sobre la parada vacant. En cas de voler ocuparla de forma permanent ho heu de sol·licitar al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024