Publicador de continguts

Medi Ambient i Benestar Animal.05 - Sol·licitud denúncia control de platges

Descripció

Control platges terme municipal (Platja de Palma, Cala Major, Ciutat Jardí, Cala Estancia, Can Pere Antoni)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud, o cridada telefonica, on es denuncii l'anomalia detectada a la platja (aigua, arena, neteja, salvament, altres) amb la màxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent.

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Llei 23/2006 de 20 de desembre de Capitalitat; Llei de Costas; Ordenança Neteja, Deixalles i Residus Sòlids Urbans

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 6261. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 6261. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Observacions

L'Ajuntament actua amb la màxima celeritat possible. Es realitzen enquestes de satisfacció entre el usuaris per controlar el compliment de les cartes de compromisos

El termini de tramitació segons els casos pot anar de 24 hores a 7 dies

Més informació

Es tramiten aquestes denúncies per anomalies a platges o zones de bany; Hi han serveis que es realitzen directament per Emaya, Infraestructures. El servei de vigilància i seguretat mitjançant servei externalitzat, adjudicat per concurs.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024