Publicador de continguts

Medi Ambient i Benestar Animal.04 - Sol·licitud denúncia solars

Descripció

Expedients denúncia solars, en deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles, brutor)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la maxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent.

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Llei 23/2006 de 20 de desembre de Capitalitat; Llei de Costas; Ordenança Neteja, Deixalles i Residus Sòlids Urbans

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 1164. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Pl. Santa Eulàlia, 9 (4a planta) C.P. 07001
Tel.: 971225900. Ext. 1164. Fax: 971225965.
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de neteja de solars, essent les despeses a càrrec del denunciat

Efectes de silenci

Desestimatori

Més informació

Es tramiten aquests expedients per molesties (olors, rates, altres) com a conseqüència de solars en deficients condicions de salubritat (acumulació de fems, deixalles) . Denuncies per incompliment ordenança neteja (embrutament via pública, abocament de fems fora de l'horari establert), abocadors incontrolats

Data darrera modificació: 31 de març de 2024