Publicador de continguts

Infraestructures.04 - Atenció i resolució de les deficiències detectades en la conservació de la via pública

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

On sol·licitar-lo?

  • A les oficines d'infraestructures (Son Pacs)
  • Qualsevol OAC
  • Altres:  010 o contactant directament amb infraestructures (telèfon, adreça electrònica,  DMS, ...).

Termini de tramitació

7

Normativa

  • normativa interna

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Infraestructures (Departament de Manteniment)


Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 76 48 00

manten@man.palma.cat

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Òrgan resolutori

Àrea d'Infraestructures (Departament de Manteniment)


Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 76 48 00

manten@man.palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Quin tipus de deficiències s'han de comunicar?  Només les provocades per la realització d'obres a les vies públiques de Palma (paviment en mal estat, clots, tapes de clavegueram trencades, fems i runes acumulades...).

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023