Publicador de continguts

Esports.01 - Renovació d'abonaments, pagaments de cursets i tiquets d'entrada

Descripció

Renovació d'abonaments, cursets i tiquets d'entrada. En cas de cursets d'exteriors només es pot pagar amb la targeta ciutadana.

Clicau aquí per a iniciar el pagament

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que ja és o ha estat abonada i/o cursetiste i té la targeta de l'IME. També es pot pagar amb la targeta ciutadana.

Documentació a aportar

Cap

Preu i forma de pagament

Ordenança preu públic. Forma de pagament via web

Normativa

Ordenança reguladora del preu públic de l'IME

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

En el cas d'un abonament, tenir la targeta IME.

En el cas d'un curset, tenir plaça reservada.

Efectes de silenci

No n'aplica

Data darrera modificació: 6 de març de 2024