Publicador de continguts

Població.05 - Renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris al Padró municipal d'habitants

Descripció

Actualment us podem atendre a les OAC sense necessitat de cita prèvia per a renovació de caducitats d'estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Vegeu el full informatiu

Normativa

  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals
  • Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020).

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser resident a Palma

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 5 de març de 2024