Publicador de continguts

Educació.03 - Activitats educatives

Descripció

Programa d'activitats educatives

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'Educació

Telf.: 971 449 406

educacio@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Negociat d'Educació

Telf.: 971 449 406

educacio@palma.cat

Data darrera modificació: 18 de desembre de 2023