Publicador de continguts

Esports.04 - Sol·licitud general

Descripció

Sol·licitud general

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació a aportar

Sol·licitud específica que es troba al web de l'IME.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança reguladora del preu públic de l'IME

Qui tramita la sol·licitud?

Institut Municipal de l'Esport. Camí de la Vileta, 40. Tel 971.281.870.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Institut Municipal de l'Esport. Camí de la Vileta, 40. Tel 971.281.870.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024