Publicador de continguts

Mobilitat.004 - Comunicació d'altes i baixes dels conductors d'autotaxi

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud específica
  • declaració jurada (segons formulari) en el sentit de l'art. 25 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
  • document de la Seguretat Social que acrediti la situació d'alta o baixa del conductor a efectes laborals

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de llicència d'autotaxi.

Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024