Publicador de continguts

PalmaActiva.01 - Accés a accions formatives PalmaActiva

Descripció

Sol·licitud participant a accions formatives PalmaActiva.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física.

Documentació a aportar

La sol·licitud es fa electrònicament, en el cas de esser necessari una vegada comprobada la informació es podrà sol·licitar a l'usuari segons projecte.

On sol·licitar-lo?

Internet (sense certificat) a traves de la pàgina web de PalmaActiva.

Preu i forma de pagament

Segons projecte

Normativa

  • Reglament de règim intern: organització i funcionament.

Qui tramita la sol·licitud?

PalmaActiva - Centre de formació
Carrer Gerreria, 8. Palma
Telèfon: 900139138                                     

 formacio@palmaactiva.com                                                                                    

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Edat laboral. Prioritariament ciutatans de Palma. Segons projecte altres requisits.

Òrgan resolutori

PalmaActiva - Centre de formació
Carrer Gerreria, 8. Palma
Telèfon: 900139138                                     

 formacio@palmaactiva.com                                                                                    

Observacions

PalmaActiva realitza diferents tipus d'accions formatives durant tot l'any.

Hi ha dues modalitats de solicitud de plaça a un curs:  Inscripcions directes i preinscripcions on s'ha de pasar una selecció.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 21 de febrer de 2024