Publicador de continguts

OMIC.01 - Denúncia en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar?

 La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma

Quan iniciar el tràmit?

L' horari de l'oficina és de dilluns a dijous, de 8.30 a 14.00 hores i divendres de 11.00 a 14.00 hores.

El mes d'agost, l'horari de l'oficina és de 9.00 a 13.00 hores.

Heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a través dels telèfons 971 72 46 50 / 971 71 27 48.

Documentació a aportar

  • full de reclamació, denúncia o queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)

On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

Clicau aquí per a iniciar la denúncia

Termini de tramitació

2

Normativa

  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre)
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • normativa específica segons la consulta

Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos)

Tel. 971 72 46 50 

Fax: 971 72 02 70
https://www.omic.palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Pot fer la sol·licitud d'iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, la reclamació o la denúncia.

Òrgan resolutori

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos)

Tel. 971 72 46 50 

Fax: 971 72 02 70
https://www.omic.palma.es

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 26 de març de 2024